PROJEKTI

SIA „Aprūpes centrs „AGATE”” savu darbību ir uzsācis pateicoties

Eiropas Sociālā fonda projektam “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”

Projekta mērķis ir:

noteikt un pārbaudīt optimālus risinājumus sociālo uzņēmumu izveidei un attīstībai, tai skaitā darba integrācijas sociālo uzņēmumu atbalstam, lai palielinātu nodarbinātības iespējas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem, personām ar invaliditāti un personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Sākot ar 2019.gada 1.jūliju SIA “Aprūpes centrs “AGATE””noslēdza sadarbības līgumu ar Rīgas Sociālo dienestu, tādā veidā radot iespēju pieteikties Rīgā dzīvojošiem senioriem ar diagnozi demence sociālo pakalpojumu saņemšanai Rīgas centrā Bruņinieku ielā 8-5A, 4.stāvā. 

Saziņai un pieteikumiem: + 371 29240963