PAR MUMS

Aprūpes centrs „AGATE” ir dibināts 2018.gada 17.jūlijā, tā mērķis ir sniegt sociālos pakalpojumus un strādāt pēc individuāli izstrādāta rehabilitācijas plāna, lai nodrošinātu kognitīvo funkciju un psihoemocionālā stāvokļa uzlabošanu.

2018.gada 6.septembrī aprūpes centrs ieguva sociālā pakalpojuma sniedzēja statusu.

Aprūpes centrs “AGATE” centrs sniedz  pakalpojumus visas nedēļas garumā senioriem ar diagnozi demence.

Aprūpes centra uzdevumi:

 • sadarbība ar dažādām Latvijas un ārvalstu organizācijām (ārvalstu speciālistiem)
 • semināru, kursu un apmācību organizēšana dažādām mērķa grupām
 • dažādu kultūras pasākumu organizēšana senioriem, senioriem ar diagnozi demence
 • radošo darbnīcu, pasākumu organizēšana un vadīšana
 • sabiedrības informēšana par demenci un tās skartajiem cilvēkiem
 • Latvijas un Eiropas struktūrfondu projektu realizēšana
 • darba prakses vietu nodrošināšana jauniešiem bezdarbniekiem, augstskolu studentiem

Mēs piedāvājam:

Senioriem un senioriem ar demenci (kognitīviem traucējumiem):

• konsultēšanu dienas aprūpes centrā katru darba dienu no 9.00 – 17.00 (ir iespējams sarunāt individuālu laiku)
• izglītojošas, prasmju apguves, darba iemaņu apguves un  sociālās programmas
• atbilstošu speciālistu pakalpojumus
• konsultācijas individuālo problēmu risināšanā

Senioru tuviniekiem:

 • individuālas konsultācijas

Jauniešiem:

 • prakses vietas, brīvprātīgā darba iespējas

Kādi dokumenti ir nepieciešami?

 • rakstisks iesniegums
 • klientiem ar diagnoze demence ārsta Nr.027/u izziņa
 • sociālā dienesta nosūtījums

Aprūpes centra apmeklējuma izmaksas – 30,00 EUR dienā (ar 2x ēdināšanu)

Tālrunis informācijai+371 29240963 (Inese)